zdjęcie tytułowe - zajęcia

Nauka przez zabawę Zabawa w naukę

Przedszkole „Happy Kids” jest miejscem, gdzie dzieci będą mogły w pełni przeżywać swoje radosne dzieciństwo i każdego dnia odkrywać swój nieskończony potencjał twórczy. Nasze dzieci uczą się przede wszystkim poprzez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom niezbędnych umiejętności i wiedzy o otaczającym świecie.

Oferta edukacyjna W tych zajęciach dzieci uczestniczą w ramach wychowania przedszkolnego

Język angielski<br>

Język angielski

Pracujemy z Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”, który ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym. 

Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe

Ćwiczenia ruchowe, ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Zajęcia i ćwiczenia w przedszkolu spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Na tych zajęciach dzieci pokonują trudności, dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości. 


Rytmika

Rytmika

W atmosferze zabawy i odprężenia, dzieci rozwijają swoją muzykalność, kształtują wrażliwość, poczucie rytmu i słuch fonetyczny. Rozwijają umiejętność współpracy w grupie, kształtują sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.

"Kodowanie na dywanie"

Celem zajęć  jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności współpracy, logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęcia maluch rozwijał będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Logopedia

Logopedia

Zajęcia logopedyczne prowadzi pani Renata Kaleta. Obejmują one zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne). Podczas zajęć szczególną uwagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

Zajęcia plastyczne/sensoplastyka<br>

Zajęcia plastyczne/sensoplastyka

Podczas tych zajęć dzieci rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię, kształtują pamięć wzrokową i zręczność manualną, a przede wszystkim dostarczają dzieciom satysfakcję i zadowolenie z własnego dzieła.

Koncerty muzyczne

Koncerty muzyczne

"Spotkania z muzyką" prowadzone przez panią Alinę Zwoźniak. Autorski program obejmujący 10  spotkań w formie comiesięcznych, półgodzinnych koncertów o wybranej tematyce edukacyjnej. Celem spotkań jest nawiązanie dialogu muzycznego z dziećmi )poprzez słuchanie muzyki, śpiew, przekazywanie wiedzy, taniec i zabawę ruchową), motywującego je do twórczego i kreatywnego myślenia. Młody odbiorca wprowadzany jest w muzyczny świat przeżyć estetycznych i wartości, a także przygotowany do uczestnictwa w kulturze.

Zajęcia dodatkowe Na te zajęcia można zapisać dziecko odpłatnie, organizowane są na wniosek rodziców

Nauka pływania

Nauka pływania

www.happy-time.pl

Nauka gry w szachy

Nauka gry w szachy

www.czarnykon.net.pl

Taniec dla dzieci

Taniec dla dzieci

opis zajęć

nazwa zajęć

nazwa zajęć

opis zajęć

Bierzemy udział w następujących projektach:

Znalezione obrazy dla zapytania: imagination destination

Znalezione obrazy dla zapytania mały miś w świecie wielkiej literaturyPodobny obrazBank pomysłów – Koduj z nami! – Przedszkole nr 376 z Oddziałami  Integracyjnymi w Warszawie
Znalezione obrazy dla zapytania piękna nasza polska cała projektPodobny obrazEkokulturalne-przedszkole - BLIŻEJ PRZEDSZKOLApedagogpisze.pl: Najlepsze projekty przedszkolne na rok szkolny 2020/2021

Znalezione obrazy dla zapytania akcja nakretki dla hospicjumW efekcie pracy edukacyjnej nasz absolwent będzie:

Posiadać:

zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,

wyobrażenie o obowiązkach i prawach wynikających z pełnienia różnych ról w środowisku min. roli ucznia,

podstawową wiedzę o świecie;

Umieć:

cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

swobodnie komunikować się zarówno z dorosłymi jak i rówieśnikami,

próbować podejmować dialog z osobami mówiącymi w innych językach;

Rozumieć, znać, przestrzegać:

prawa dziecka i prawa innych ludzi,

zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

zasady kultury współżycia, postępowania,

kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

Nie obawiać się:

występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,

chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

wykazywać inicjatywy w działaniu,

wyrażania swoich uczuć;© 2017 Happy-Kids