zdjęcie tytułowe - wyprawka

Rekrutacja

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Siechnice na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.).

 

Zasady, kryteria oraz harmonogram rekrutacji do przedszkola publikujemy w załącznikach.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 Zgodnie z harmonogramem rekrutacji Gminy Siechnice, rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 1 kwietnia 2019.

 

Zasady płatności
Przedszkole HappyKids w okresie od 01. września 2018 do 31. sierpnia 2019 będzie prowadzone na zasadach placówki publicznej, z odpłatnością za pobyt dziecka taka samą, jaką ponoszą rodzice w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice.Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji, śmiało skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

© 2017 Happy-Kids