zdjęcie tytułowe - wyprawka

Nasza Kadra Dzieci nas kochają

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi. Przedszkole zatrudnia logopedę, muzyka z udziałem którego prowadzone są zajęcia umuzykalniające oraz za zgodą Kuratora Oświaty pracownika naukowego uczelni technicznej do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania fizyczno - matematyczno - przyrodnicze. Wiele uwagi poświęca się rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Cały personel przedszkola - kadra pedagogiczna wraz z pozostałymi pracownikami tworzy środowisko wychowawcze sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

Kadra zarządzająca

Nauczyciele

Pani Martynka
Nauczycielka Biedronek


Pani Angela
Nauczycielka Biedronek


Pani Martusia
Nauczycielka Słoneczek


Pani Justynka
Nauczycielka Słoneczek         

Prowadzący pozostałe zajęcia

Pani Justynka
Rytmika


Pani Renatka
Logopeda


Pani Alinka
Zajęcia muzyczne


Pani Joasia
Festiwal nauki


Dzieci o swoich paniach

© 2017 Happy-Kids